Vizualizācijas izstrāde izmantojot Promoexpress.lv mājas lapā integrēto vizualizācijas rīku? 

Lai atvieglotu Jūsu izvēles iespējas un rastu priekšstatu, kā Jūsu izvēlētais dizains izskatīsies uz izvēlētā produkta, esam izveidojuši grafisko vizualizāciju rīku mūsu mājas lapā. Dotais rīks ir pieejams bez maksas ik vienam Promoexpress.lv lietotājam un viesim. Augšupielādējot savu logo vai personalizācijai paredzēto grafisko elementu, Jums būs iespēja aplūkot to uz vairākiem simtiem produktu, kā arī veikt individuālas korekcijas (krāsas, izvietojuma, izmēru un personalizācijas tehnikas izvēli) uz katra produkta individuāli. 

Grafiskās vizualizācijas - personalizācijas maketa sgatavošana? 

Saņemot Pasūtījuma apstiprinājumu, pirms ražošanas procesa uzsākšanas, pamatojoties uz iesūtītajiem materiāliem Klientam bez maksas tiek izstrādā un iesūtīta saskaņošanai personalizējāmā produkta grafiskā vizualizācija - makets (līdz 3 skicēm un 3 izmaiņas iespējām), kas turpmāk tiek izmantota arī produkta ražošanā vai personalizēšanā.  Šajā vizualizācijā tiek iekļauta visa, ar personalizācijas, vai ražošanas procesu saistītā tehniskā informācija, tāda kā, personalizācijas krāsa, izmērs un izvietojums. Grafiskā vizualizācija sniedz iespēju klientam aplūkot gala rezultātu pirms tā fiziskas ražošanas uzsākšanas. 

Lai varētu uzsākt un veikt vizualizācijas sagatavošanu, Klients iesūta preces personalizācijai nepieciešamos materiālus (logotipus, tekstus, ilustrācijas un citus elementus), kurus vēlās redzēt personalizētus uz izvēlētā produkta. Iesūtītajiem materiāliem ir jābūt drukai paredzētā, atbilstošā formātā. Par atbilstošiem tiek uzskatīti formāti .pdf (Adobe Acrobat reader); .ai (Adobe Ilustratot) .eps vai .psd faila formāti. Iesūtītajiem failiem ir jāatbilst poligrāfijas drukas standartiem un jāsatur vektorobjekti, kuros teksti ir pārvērsti līnijobjektos.

SIA Splashing Prezentreklāma neuzņemās atbildību par produkta personalizācijas kvalitāti, ja personalizācijai paredzētie maketi tiek sagatavoti un iesniegti no Klienta puses un tie neatbilst minimālajām personalizācijas prasībām. Gadījumā ja iesūtītie materiāli neatbilst personalizācijas prasībām un var ietekmēt gala rezultāta kvalitāti, SIA Splashing Prezentreklāmaprojektu vadītājs sazinās ar Klientu individuāli un piedāvā iespējamos risinājumus.  

Ja Klients, no SIA Splashing Prezentreklāma neatkarīgu iemeslu dēļ, atsauc savu pasūtījumu, tas sedz izmaksas, kas saistītas ar vizualizācijas izstrādi, saskaņā SIA Splashing Prezentreklāma maketēšanas pakalpojumu cenrādi.

Atbildība par izmantotajiem materiāliem! 

Klients uzņemas visu atbildību par materiāliem, kuri tiek iesniegti personalizācijai, tai skaitā par to autortiesībām, saturu, ētiku un formu. SIA Splashing Prezentreklāma patur tiesības atteikt preču personalizāciju, ja Klients nevar apliecināt autortiesības uz iesniegtajiem materiāliem. SIA Splashing Prezentreklāma neuzņēmās atbildību par klienta iesūtītā satura pareizību un gramatiku.

Ja Klients nevar nodrošināt drukai, vai personalizācijai paredzētos materiālus, SIA Splashing Prezentreklāma to iegādi veic izmantojot foto un fontu banku pakalpojumus (www.shutterstock.comwww.istock.comwww.myfonts.com) iepriekš saskaņojot izmaksas ar Klientu un pēc Klienta rīkojuma nomaksājot ar materiālu autoratlīdzību saistītās nodevas. 

Ar ko personalizācijas maketa izveide atšķirās no produkta dizaina izstrādes? 

Personalizācijas maketa izstrāde sevī iekļauj klienta iesūtīto grafisko materiālu izvietošanu uz personalizējamā produkta. Šādā gadījumā klientam ir jānodrošina izvēlētajai personalizācijas tehnikai atbilstoši grafiskie materiāli (logotipi, teksti, grafiskie elementi) vektorgrafikas formātā, nozarei atbilstošā failu formātā (.eps, .ai, .pdf). SIA Splashing Prezentreklāma grafiskais departaments iesūtītos materiālus izvieto uz izvēlētajiem produktiem saskaņā ar tehniskajām prasībām.

Dizaina izstrāde sevī iekļauj tādas manipulācijas, kā elementu adoptāciju atbilstošajai personalizācijas tehnikai, elementu pārzīmēšanu (piemēram logo pārzīmēšanu vektorformātā) vai zīmēšanu, ilustrāciju izveidi, tekstu izkārtošanu, produktu dizaina izveidi, kā arī Promoexpres.lv grafiskā departamenta darbinieku kreatīvo un intelektuālo ieguldījumu.

Vēlaties uzticēt dizaina izveidi mūms? 

Jums nav iespēja sagatavot maketu, kas nepieciešams izvēlētā produkta personalizācijai un Jūs vēlaties tā izveidi uzticēt mūsu pieredzējušajiem grafiskajiem dizaineriem? Piedāvājam Jums izvēlēties dažādas sarežgītības līmeņa grafisko darbu papildpakalpojumus saskaņā ar zemāk norādīto cenrādi. Vairāk par sniedzamajiem pakalpojumiem Jūs varat uzzināt sazinoties ar mums individuāli.

 

Personalizējamā produkta grafiskā vizualizācija (līdz 3 skiču variantiem) bezmaksas (veicot pasūtījumu)
Logotipa, emblēmu un ģērboņu pārzīmēšana un sagatavošana vektorformātā no 20 Eur/h + PVN (pasūtījumiem virs 1000 Eur + PVN bezmaksas)
Ģērboņa un ģērboņa tipa logotipu pārzīmēšana un sagatavošana vektorformātā no 25 Eur/h + PVN
Drukas materiālu un personalizējamā produkta vai tā iepakojuma maketēšana, izmantojot klienta iesūtītos grafiskos materiālus un tekstus 35 Eur/h + PVN
Drukas materiālu un personalizējamā produkta vai tā iepakojuma maketēšana bez klientu iesniegtiem materiāliem 45 Eur/h + PVN